top of page

The Vorra Bistro

The Vorra Bistro เป็นร้านอาหาร 5 ดาวสไตล์อิตาเลียนที่ตั้งอยู่ใน boutique hotel จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจุดเด่นที่เป็นเมนูอาหารอิตาเลียนที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมอาหารของทางภาคเหนือในสไตล์โฮมเมด ที่เน้นถึงคุณภาพด้านความสะอาด สดใหม่ของวัตถุดิบ

Type of Work

Ads Design

Social Media Planning

Content Creating

Challenge

 

The Vorra Bistro เป็นร้านอาหารที่กำลังประสบปัญหาด้านการขายเนื่องจากนโยบายการปิดรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของร้านให้ไม่สามารถเข้ามาทานอาหารที่ร้านได้ ดังนั้นทานร้านจึงต้องการแก้ไขสถานะการณ์ด้วยการทำการตลาดออนไลน์ไปที่กลุ่มลูกค้าใหม่ที่อยู่ภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แทน ซึ่งเป้าหมายหลักของเราคือการสร้างฐานลูกค้าจากคนในพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างยอดขายให้กับทางร้านจนกว่าสถานะการณ์โควิดจะกลับมมาเป็นปกติ

How do we do?

 

ทาง Spice ได้เข้ามาช่วยปรับโครงสร้างภาพลักษณ์ของร้านอาหารใหม่ พร้อมวางแผนในการสื่อสารออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้ดูเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของร้านอาหารอิตาเลี่ยนที่ดูมีราคาสูงสำหรับคนในพื้นที่ ให้เป็นร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นที่ผสมผสานระหว่างอาหารอิตาเลี่ยนเข้ากับอาหารของภาคเหนือ พร้อมทั้งจัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย Delivery และยอดขายหน้าร้าน ให้เพิ่มมากขึ้น โดยการเลือกกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มคนในพื้นที่ ที่มีความชื่นชอบอาหารยุโรป รวมถึงคนที่มองหาร้านที่มาพักผ่อน ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่อร่อยๆ หรือว่านั่งจิบไวน์กับครอบครัว / เพื่อนฝูง

bottom of page